casă memorială

        Tristeţea lugubră, de cavou, a caselor memoriale. Biroul la care a lucrat creatorul, scaunul, perechea de ochelari, călimara, o pagină de manuscris… Atroce. Nu ştiu exact ce s-ar putea face, dar o anumită concepţie postromantică asupra figurii scriitorului trebuie definitiv îngropată, şi importate cantităţi apreciabile de dinamită.