efuziuni critice

        Mic ghid de interpretare a efuziunilor adjectivale.
        – când despre cartea ta se spune: ‘E un roman interesant’, e de fapt nul. Nimeni nu-l va mai pomeni vreodată; ca atâtea mii de cărţi născute moarte, va fi căzut şi el în gol. Nu insista.
        – nici ‘foarte interesant’ să nu te inducă în eroare. Înseamnă boring like hell.
        – abia la ‘un roman bulversant’ e semn că e oarecum interesant la citire, că povestea prinde dar fără să însemne cu adevărat ceva.
        – când auzi: ‘un roman mare’, ‘o piatră de hotar’, ‘romanul unei generaţii’, ‘cartea anului’ sau cartea deceniului’, e probabil că se va mai vorbi de el două luni.
        – când, în fine, ai să auzi spunându-se, nu livresc, ci cu fereală şi teamă aproape, din mai multe părţi, crescând ca un foşnet sau un vuiet îngrijorător, ‘ar putea fi o capodoperă’, când vei auzi în jur, şoptite, cuvinte ca ‘aiuritor’, ‘colosal’, ‘sufocant’, ‘revelaţie’, e posibil, relativ posibil, în contingenţa lucrului şi în orizontul hazardului, să fi scris ceva asemănător cu o carte. Poate că se va vorbi despre ea un an.
        Mai sigură e promoţiunea de la şoaptă la tăcere: când nu se spune nimic, romanul trece aproape neobservat, iar mai târziu e consacrat capodoperă.

critique