turism

        Turismul e de departe cel mai important poluator. Nimeni nu-l va menţiona în vreun Protocol Kyoto, nu e la nicio rubrică militantă a organizaţiilor de gen. Distruge peisajul, orice urmă de autentic zonal frecventabil. Muzealizează cultura, falsifică geografia, festivizează riturile şi moravurile etc., transformă totul într-un make-believe generalizat. Pentru a nu mai pomeni de dispariţia ideii de zonă inaccesibilă, necunoscută, de refugiu posibil…