Breakfast at Tiffany’s

        În afară de Lillie Mae şi de Marilyn Monroe, un al treilea model de ‘socialite’ e posibil să fi existat pentru Holly Golightly: Ann Woodward (menţionată târziu şi în Answered prayers). Aceeaşi dureroasă ocultare a trecutului, a copilăriei, a originii sociale. Aceeaşi ascensiune fulminantă. Toate trei, frivole cu veleităţi artistice, la început situate undeva între actriţe şi dame de companie, nelipsite la petrecerile vremii. Spre a nu mai vorbi de stranietatea coincidenţei ultimului act: pentru toate trei, sinuciderea.

*

        Vintage Books a scos o ediţie specială Breakfast at Tiffany’s, cu ocazia celor cincizeci de ani de la apariţia cărţii.
        Un cocktail pentru Holly Golightly, aşadar. Martini, desigur. Nu orice martini, ci un White Angel: ‘jumătate vodcă, jumătate gin, fără vermut’.
        Sweet Holly darling, here’s to you.