clivajul de viitor în Europa

        Clivajul de viitor în Europa: cel între stat de drept şi democraţie.
        Cum s-au fanat vechile clivaje, de tipul suveranism-federalism (nimeni nu mai vrea să părăsească Europa, şi mai toţi au renunţat la Statele Unite ale Europei), socialism-liberalism (toţi socialiştii au devenit liberali), internaţionalism-populism/tribalism etc., concepte care nu mai semnifică mare lucru în actualitate.
        Problema supusă se va reduce în definitiv la asta: îi laşi pe judecători, statul judecătorilor, asociaţiile, să guverneze prin legi pe deasupra oamenilor, ca oligarhia juridico-mediatică rafinată să-şi impună legile sale asupra poporului? Să submineze subtil, condescendent şi expertocrat, democraţia (numind-o majoritarism, tirania majorităţii, electoralism etc.) – care democraţie este, riguros, guvernarea poporului de către popor şi pentru popor?
        E o întrebare foarte, foarte simplă.
        Drept care se va afla la originea complicaţiilor viitoare.