credincios

sotron        Nu ştiu de ce credincioşii inteligenţi par de două ori mai nefericiţi. Pe de o parte, cred, şi asta le consolidează fiinţa. În acelaşi timp simt că zeul nu poate să existe, şi asta o surpă la loc… Dualitatea, îndoiala asta latentă, atacând destul de violent la răstimpuri, îi macină mai mult decât pe atei sau pe agnostici – care, în ce-i priveşte, în fine, cel puţin şi-au stabilit o poziţie mai clară până la următorul dezastru.